Gunn Hege

Gunn Hege er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU på Ås.

Hun har god erfaring med grunnerverv spesielt til veiformål og har jobbet mye med innløsninger, grunnervervsfaglige spørsmål og forhandlinger.Jordskiftekandidat

+47 458 66 332
gunnhege@arealogeiendom.no