Randi Sletner

Jurist (cand.jur)

+47 468 94 396
randi@arealogeiendom.no

Randi er jurist fra 1993. Hun har jobbet med kjøp og salg av bla kommunal eiendom flere år i Oslo kommune, Byfornyelsesetaten. Har også arbeidet med grunn- og rettighetserverv med innløsning av boliger ved flyplassutbygging og tradisjonelt grunnerverv til veiformål.