Simen Lødøen

Jordskiftekandidat

+47 990 15 772
simen.lodoen@arealogeiendom.no

Han har erfaring med grunn- og rettighetserverv knyttet til veiformål, vann-og avløp, samt elektriske kraftlinjer.
Eiendomsfaglige spørsmål knyttet til tinglysing, seksjonering, avtaleinngåelse m.v