Vidar Hagen

Vidar er jordskiftekandidat og har lang erfaring med grunnerverv, rettighetssikring, eiendomsfaglige problemstillinger og GIS. Har særlig arbeidet med boliginnløsning, vindkraft, flyplassutvidelse, skytefelt med mer. Har tidligere vært ansatt i Statkraft Energi AS og Forsvarsbygg.


Jordskiftekandidat

+47 911 69 663
vidar@arealogeiendom.no