Lofotkraft

Grunnerverv ved bygging av ny høyspentlinje