Mobile Norway AS

Skaffe rettigheter til å etablere basestasjoner for mobiltelefoni