Marte Birkeland

Jordskiftekandidat

+47 482 28 819
marte@arealogeiendom.no

Marte er jordskiftekandidat og har erfaring med grunn- og rettighetserverv. Hun har også erfaring med konsesjonsøknader i forbindelse med kraftutbygging.