Ole Martin Ødegårdstuen

Jordskiftekandidat

+47 900 32 353

ole.martin.odegardstuen@arealogeiendom.no

Ole Martin er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2019

 

Har erfaring med kjøp og salg av fast eiendom, grunnerverv, verdsetting av fast eiendom, gjennomføring av forhandlinger og utarbeiding av kontrakter. Har erfaring med stripeerverv til veiformål, gang- og sykkelvei, og grøntområder.

 

Arbeider særlig med rettighetserverv i forbindelsen etablering av kraftledninger.  Har videre erfaring med matrikulert arbeid, samt praktisk erfaring med gjennomføringen av oppmåling, fradeling, arealoverføring, grensejustering etc.

 

Er fra gård og har inngående kjennskap til praktisk og økonomisk jord- og skogbruk.