Randi Sletner

Jurist (cand.jur)

+47 468 94 396
randi@arealogeiendom.no

Randi er jurist. Hun har jobbet med kjøp og salg av kommunal eiendom gjennom flere år i Oslo kommune, både i Eiendoms- og byfornyelsesetaten samt byrådsavdeling for Byutvikling.


Hun har også arbeidet med grunn- og rettighetserverv, herunder innløsning av boliger ved flyplassutbygging og tradisjonelt grunnerverv til veiformål.