Randi Sletner

Jurist (cand.jur)

+47 468 94 396
randi@arealogeiendom.no

Randi er utdannet jurist fra UiO 2001.

 

Hun har meget bred og god grunnervervserfaring og har ervervet både dyrka mark, skog, næringsareal og boliger. Hun har god GIS forståelse og har arbeidet med tillatelser til arkeologiske undersøkelser.

 

Hun har gjennomført tvangsprosesser via ekspropriasjonsvedtak, vedtak om forhåndstiltredelse, skjønnsbegjæring og skjønnsgjennomføring.

 

Har gjennom tidligere arbeidserfaring opparbeidet særlig god kompetanse og kjennskap til politiske prosesser og fullmaktsforhold.

 

Forut for arbeidet med grunn- og rettighetserverv jobbet hun 8 år med skatt og mva, som også er relevante problemstillinger innenfor grunn- og rettighetserverv og eiendom generelt.