Simen Bie-Larsen

Skogingeniør/agronom


+47 902 12 398
simen@arealogeiendom.no

Simen er utdannet agronom og skogtekniker og er spesialisert innenfor verdsetting av skog, grunnerverv og makeskifte av skog og andre skog- og landbruksrelaterte arbeidsoppgaver.

Han arbeider også med eiendomsfaglige utredninger, verdsetting av landbrukseiendommer og som skogansvarlig i utbyggingssaker. Han har også lang erfaring i arbeid med GIS-verktøy.