Steffen Solberg

Har erfaring innen grunnerverv til vegformÄl, opsjonsavtaler ved erverv samt en rekke juridiske problemstillinger knyttet til grunnerverv og ekspropriasjon.


Jurist

+47 482 04 900

steffen@arealogeiendom.no