Vidar Hagen

Vidar er jordskiftekandidat uteksaminert fra NMBU i 2002 og har lang erfaring fra arbeid med grunnerverv, rettighetssikring, eiendomsfaglige problemstillinger og GIS. Han har særlig arbeidet med boliginnløsning, utbygging av vann- og vindkraft, flyplassutvidelse, utbygging/utvidelse av skytefelt med mer. Vidar har tidligere vært ansatt i Statkraft Energi AS og Forsvarsbygg.

Jordskiftekandidat

+47 911 69 663
vidar@arealogeiendom.no