Avinor

Sakkyndig rapport I forbindelse med skjønn (Støysaken Oslo Lufthavn)
Grunnerverv til Oslo Lufthavn Gardermoen
Grensetvist og rettighetsspørsmål ved Sola Lufthavn