Statnett SF

Vestre korridor: Fagansvarlig grunn og rettighetserverv, Grunnerverv
Ofoten - Balsfjord - Skaidi: Grunnerverv og skogansvarlig/byggeleder skog
├śrskog-Fardal: Erverv transformatorstasjoner