Basestasjoner for telekommunikasjon

Vi arbeider med inngåelse av avtaler med grunneiere, huseiere og andre i forbindelse med etablering av basestasjoner for mobiltelefoni. Vi kan gjennomføre hele prosessen fra potensielle posisjoner er klarlagt til stasjonen er klar til å etableres. Dette innebærer kontakt med radioplanlegger, grunneiere,
rettighetshavere, kommuner og andre myndigheter.