Eiendomsutvikling og fradeling

Eiendomsutvikling og eiendomsøkonomi

Grunneiere og utbyggere vil ofte møte krav fra naboer og det offentlige som går på tvers av egne planer. Vi har erfaring i å løse slike forhold og kan bistå i forhandlinger. Vanlige utfordringer er å avklare adkomst, rett til ledninger, erstatning for grunn og andre naboforhold.

De fleste tiltak vil kreve offentlig tillatelse og det må sendes melding til kommunen at tiltaket skal igangsettes. I slike tilfeller kan vi hjelpe til med søknader og å få dette i orden.

Vi har erfaring fra tidligere byggeprosjekter og kan hjelpe til med kostnadsoverslag, risikoanalyser og lønnsomhetsvurderinger for eiendomsprosjekter.Typiske prosjekter vi har jobbet med er felles veganlegg, større bolig- og hyttefelt, småbåthavner med mer.Fradeling

Før en kan dele en eiendom må dette godkjennes av myndighetene. Vi kan bistå med søknader og dokumentasjon i en søknad om deling av eiendom.