Ole Martin Kaasa

Jordskiftekandidat

+47 472 41 369
olemartin@arealogeiendom.no

Ole Martin er jordskiftekandidat og har mye erfaring fra grunnerverv, bla festetomter, næringseiendommer og boligeiendommer.

Han har også erfaring med sakkyndige vurderinger innen landbruk, samt jobbet med delings- og konsesjonsspørsmål.