Skogfaglig rådgivning

Våre medarbeidere har lang og bred erfaring innen skogfaglige spørsmål. 

Vi kan tilby:

  • Skogfaglig rådgivning
  • Skogregistrering
  • Taksering av skog
  • Ajourføre og fremskrive skogbruksplaner
  • Byggeleder for linjerydding
  • Forvaltning av skogeiendommer