, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi har lang og bred erfaring innen alle typer grunn- og rettighetserverv.

Vi tilbyr:

  • Forhandlinger og gjennomføring av alle typer grunn- og rettighetserverv
  • Grunneierkontakt
  • Forberedelse og gjennomføring av skjønn
  • Gjennomføring av ekspropriasjonssaker
  • Juridisk bistand ved forhandlinger
  • Avtaleutarbeidelse og dokumenthåndtering
  • Verdivurdering og erstatningsberegninger
  • Kartproduksjon
  • Kartanalyse