Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi har lang og bred erfaring innen alle typer grunn- og rettighetserverv.

Vi tilbyr:

  • Forhandlinger og gjennomføring av alle typer grunn- og rettighetserverv
  • Grunneierkontakt
  • Forberedelse og gjennomføring av skjønn
  • Gjennomføring av ekspropriasjonssaker
  • Juridisk bistand ved forhandlinger
  • Avtaleutarbeidelse og dokumenthåndtering
  • Verdivurdering og erstatningsberegninger
  • Kartproduksjon
  • Kartanalyse