Eiendomsutvikling

Vi har erfaring fra tidligere byggeprosjekter.

Vi tilbyr:

  • Risikoanalyser og lønnsomhetsvurderinger for eiendomsprosjekter
  • Bistand ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler
  • Fradeling av eiendom
  • Seksjonering av eiendom