Landmåling, kart og GIS

Vi har profesjonelle kartanalyseprogrammer og landmålingsutstyr med høy nøyaktighet (CPOS). 

Vi kan tilby:

  • Påvisning og avklaring av eksisterende grenser
  • Tomteoppmåling
  • Utstikking av eksisterende grense
  • Produksjon av ulike kart
  • Kartanalyser
  • W-tegninger