Eiendomsjuridisk rådgivning

Vi har lang erfaring med å løse ulike eiendomsjuridiske saker og utfordringer. 

Vi tilbyr:

  • Bistand ved gjennomføring av fradelingssaker
  • Gjennomføring av fradelingssaker
  • Tinglysning av dokumenter og sletting av rettigheter
  • Kontraktsrett og forhandlinger
  • Prosjektledelse
  • Seksjonering av eiendom