, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Sakkyndig vurdering

Vi har god kompetanse på de fleste landbruksfaglige områder og utarbeider sakkyndige utredninger til bruk i forhandlinger og i rettslig skjønn. 

Vi tilbyr sakkyndige vurderinger innen:

  • Jordbruk
  • Oppdyrking av jordbruksareal
  • Beite
  • Skogbruk
  • Utmarksnæring