Sakkyndig vurdering

Vi har god kompetanse på de fleste landbruksfaglige områder og utarbeider sakkyndige utredninger til bruk i forhandlinger og i rettslig skjønn. 

Vi tilbyr sakkyndige vurderinger innen:

  • Jordbruk
  • Oppdyrking av jordbruksareal
  • Beite
  • Skogbruk
  • Utmarksnæring