Areal og Eiendom AS er et konsulentfirma innen grunnerverv, makeskifte, verdsetting og rÄdgivning innen fast eiendom