Arild Sunde

Daglig leder
Avd. leder Trondheim
Jordskiftekandidat

+47 908 67 172
arild@arealogeiendom.no

Arild er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 1988.

Han har lang erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre komplekse og store grunn- og rettighets prosjekt. Dette har medført ledelse av et team av medarbeidere, tett dialog med oppdragsgivere og samarbeid med både egne og motpartens juridiske rådgivere.

Har erfaring med de aller fleste faglige spørsmål knyttet til grunn- og rettighetserverv herunder til veg, jernbane, kraftlinjer, flyplass, skytefelt, kraftutbygging, tomtefeltutbygging med mer. Har gjennomført en rekke prosjekter innen stripeerverv, erverv av hel eiendom, erverv av næringseiendommer, utbyggingsarealer, jord- og skogbrukseiendommer mm.  Har lang erfaring fra ekspropriasjon og skjønn.

Har arbeidet mye med juridiske, jordskiftefaglige og eiendomstekniske problemstillinger. Har tidligere vært jordskiftedommer. Er godkjent rettshjelper innen jordskifterettens fagområde.