, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Erik Gjeten

Jordskiftekandidat

+47 416 50 995 erik@arealogeiendom.no

Erik er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2009.

Han har erfaring innen grunn- og rettighetserverv, forhandlinger, verdsetting og generelle eiendomsfaglige spørsmål. Har ervervet grunn- og rettigheter fra de fleste type eiendommer men har en særlig kompetanse på kompliserte næringseiendommer.

Han har tidligere vært jordskiftedommerfullmektig og har god kompetanse på jordskifterettens arbeidsområde. Han har vært dommer i både rettsfastsettende og rettsendrende saker, samt ekspropriasjonsskjønn.

Han har derfor solid erfaring med både ekspropriasjon og skjønn.