Erik Gjeten

Jordskiftekandidat

+47 416 50 995 erik@arealogeiendom.no

Erik er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2009.

Han har erfaring innen grunn- og rettighetserverv, forhandlinger, verdsetting og generelle eiendomsfaglige spørsmål. Har ervervet grunn- og rettigheter fra de fleste type eiendommer men har en særlig kompetanse på kompliserte næringseiendommer.

Han har tidligere vært jordskiftedommerfullmektig og har god kompetanse på jordskifterettens arbeidsområde. Han har vært dommer i både rettsfastsettende og rettsendrende saker, samt ekspropriasjonsskjønn.

Han har derfor solid erfaring med både ekspropriasjon og skjønn.