, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Eskil Haave Haugum

Jordskiftekandidat

+47 950 31 074 eskil@arealogeiendom.no

Eskil er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2014.

Han har jobbet med grunn- og rettighetserverv til veiformål og har god kjennskap til forhandlinger, grunneierkontakt og avtalearbeid.  Han har ervervet grunn fra de fleste typer eiendommer og det har innebefattet stripeerverv, erverv av jord- og skogbruksarealer, innløsing av hus og næringsbygg og erverv av næringsarealer.

Han har også har arbeidet med planleggingsfasen i flere større utbyggingsprosjekter og har derfor god kompetanse på budsjett, strategiske valg og å sikre anleggsstart til rett tid.