Eskil Haave Haugum

Jordskiftekandidat

+47 950 31 074 eskil@arealogeiendom.no

Eskil er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2014.

Han har jobbet med grunn- og rettighetserverv til veiformål og har god kjennskap til forhandlinger, grunneierkontakt og avtalearbeid.  Han har ervervet grunn fra de fleste typer eiendommer og det har innebefattet stripeerverv, erverv av jord- og skogbruksarealer, innløsing av hus og næringsbygg og erverv av næringsarealer.

Han har også har arbeidet med planleggingsfasen i flere større utbyggingsprosjekter og har derfor god kompetanse på budsjett, strategiske valg og å sikre anleggsstart til rett tid.