Espen Martinsen

Master i skogfag

+47 971 20 953 espen@arealogeiendom.no

Er spesialisert innenfor verdsetting av skog og landbrukseiendommer, andre skog- og landbruksrealterte arbeidsoppgaver.

Han har også erfaring med vilt og naturforvaltning, jord- og konsesjonsloven.