, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Espen Martinsen

Master i skogfag

+47 971 20 953 espen@arealogeiendom.no

Er spesialisert innenfor verdsetting av skog og landbrukseiendommer, andre skog- og landbruksrealterte arbeidsoppgaver.

Han har også erfaring med vilt og naturforvaltning, jord- og konsesjonsloven.