Simen Bie-Larsen

Skogingeniør/agronom


+47 902 12 398
simen@arealogeiendom.no


net agronom og skogtekniker og er spesialisert innenfor verdsetting av skog, grunnerverv og makeskifte av skog og andre skog- og landbruksrelaterte arbeidsoppgaver.

Han arbeider også med

eiendomsfaglige utredninger,

verdsetting av landbrukseiendommer og som skogansvarlig i utbyggingssaker. Han har også lang erfaring i arbeid med

GIS-verktøy

.