Simen Lødøen

Jordskiftekandidat

+47 990 15 772
simenl@arealogeiendom.no

Simen er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2016.

Han har erfaring med grunn- og rettighetserverv til bl.a. veiformål, kraftprosjekter og VA-anlegg. Simen har også erfaring med innløsning av festeeiendommer, leieavtaler, seksjonering, verdsetting, forhandlinger, tinglysing og hjemmelsoverføringer.

Har jobbet med grunnerverv fra alle typer eiendommer, både jordbruk, skog, næring, bolig og arkeologi. Han har arbeidet mye med GIS og bruker dette daglig.

Har erfaring med ekspropriasjonsprosesser og skjønn.