Siri Jevnaker

Jordskiftekandidat

+47 454 36 738 siri@arealogeiendom.no

Siri er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2015.

Siri har erfaring innen grunnerverv til VA-anlegg, vegformål, opsjonsavtaler ved erverv, samt en rekke andre eiendomsfaglige og juridiske problemstillinger. Har også erfaring fra saksforberedende prosesser i jordskifteretten, med matrikulering og tinglysning.

Siri har også erfaring med eiendomsforvaltning, delesaker og offentlige søkeprosesser mv.