, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Siri Jevnaker

Jordskiftekandidat

+47 454 36 738 siri@arealogeiendom.no

Siri er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2015.

Siri har erfaring innen grunnerverv til VA-anlegg, vegformål, opsjonsavtaler ved erverv, samt en rekke andre eiendomsfaglige og juridiske problemstillinger. Har også erfaring fra saksforberedende prosesser i jordskifteretten, med matrikulering og tinglysning.

Siri har også erfaring med eiendomsforvaltning, delesaker og offentlige søkeprosesser mv.