Stian Tollefsrød

Jordskiftekandidat

+47 958 05 364
stian@arealogeiendom.no

Stian er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2019.

Han har erfaring med grunn- og rettighetserverv knyttet til veiformål, jordkabler, luftledninger og vindturbiner. Videre har Stian jobbet med andre eiendomsfaglige oppgaver innenfor verdsetting, seksjonering, festetomter og jordbruksfaglige undersøkelser.

Stian har også god kartkompetanse innenfor GIS-faget og landmålerverktøy.