, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Stian Tollefsrød

Jordskiftekandidat

+47 958 05 364
stian@arealogeiendom.no

Stian er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2019.

Han har erfaring med grunn- og rettighetserverv knyttet til veiformål, jordkabler, luftledninger og vindturbiner. Videre har Stian jobbet med andre eiendomsfaglige oppgaver innenfor verdsetting, seksjonering, festetomter og jordbruksfaglige undersøkelser.

Stian har også god kartkompetanse innenfor GIS-faget og landmålerverktøy.