Areal og Eiendom AS ble etablert i 2000, og vi er i dag 18 ansatte, hvorav 14 jordskiftekandidater, én skogtekniker / agronom, en master i skogfag, én jurist og én administrativ medarbeider. Sammen har vi bred erfaring innen eiendomsfaglige spørsmål.

Vi tar oppdrag i hele landet og våre medarbeidere er lokalisert på  Kongsvinger / Hamar, i Oslo og i Trondheim.

Avdeling Innlandet

Avdeling Oslo

Avdeling Trondheim