Statnett SF

Vestre korridor: Fagansvarlig grunn og rettighetserverv, Grunnerverv
Ofoten – Balsfjord – Skaidi: Grunnerverv og skogansvarlig/byggeleder skog
Ørskog-Fardal: Erverv transformatorstasjoner