Sakkyndig vurdering

Vi har kompetanse på de fleste landbruksfaglige områder og utarbeider sakkyndige utredninger til bruk i forhandlinger og i rettslige skjønn.

Med utgangspunkt i rammevilkårene innen primærproduksjon beregner vi de økonomiske konsekvensene ved arealbruksendringer. Dette kan være tap av inntekt som følge av utbygging og tap av potensiell fremtidig inntekt ved vern og båndleggelse.

Vi tilbyr sakkyndighet innen disse fagområdene:

  • Jordbruk,
  • Oppdyrking til jordbruksproduksjon
  • Beite
  • Skogbruk
  • Utmarksnæring