Skogfagligrådgivning

Vi kan tilby skogfaglig rådgivning, skogregistrering/taksering og vurdering av skogverdier. Vi har kompetanse til å oppdatere og ajourføre skogbruksplaner samt fremskrive disse.