Arild Sunde

Daglig leder/Jordskiftekandidat


+47 908 67 172
arild@arealogeiendom.no

Arild er utdannet jordskiftekandidat og har over 20 års erfaring innen grunn- og rettighetserverv, forhandlinger, verdsetting, akkvisisjon av basestasjoner og generelle eiendomsfaglige spørsmål.Han har tidligere vært jordskiftedommer og har også tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet innenfor jordskifterettens område. Arild har også bred erfaring fra ulike sakkyndige oppdrag.

Han har tidligere vært jordskiftedommer og har også tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet innenfor jordskifterettens område. Arild har også bred erfaring fra ulike sakkyndige oppdrag.