Erik Gjeten

Erik er utdannet jordskiftekandidat og har erfaring innen grunn- og rettighetserverv, forhandlinger, verdsetting og generelle eiendomsfaglige spørsmål.

Han har tidligere vært jordskiftedommerfullmektig og har god kompetanse på jordskifterettens arbeidsområde. Han har vært dommer i både rettsfastsettende og rettsendrende saker, samt ekspropriasjonsskjønn.

For tiden jobber Erik med grunnerverv for Nye Veier AS.

Jordskiftekandidat

+47 416 50 995
erik@arealogeiendom.no