Mona Husby

Jurist

+47 910 05 277 mona@arealogeiendom.no

Mona er jurist uteksaminert fra UiO i 2008.

Har lang og bred erfaring med grunnerverv og lang erfaring med å planlegge og gjennomføre grunnervervsprosjekter. Har erfaring med de aller fleste faglige spørsmål knyttet til grunn- og rettighetserverv herunder til veg, kraftlinjer med mer.

Har gjennomført en rekke prosjekter innen stripeerverv, erverv av hel eiendom, boliginnløsning, erverv av næringseiendommer, utbyggingsarealer, jord- og skogbrukseiendommer mm.

Har arbeidet med plansaksbehandling og byggesaksbehandling. Dette inkluderer plansaksbehandling, rene byggesaker, dispensasjonssaker, utslippssøknader og kulturminnerett. 

Mona har gjennomført flere ekspropriasjonsprosesser og gjennomført flere skjønnssaker.