, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Mona Husby

Jurist

+47 910 05 277 mona@arealogeiendom.no

Mona er jurist uteksaminert fra UiO i 2008.

Har lang og bred erfaring med grunnerverv og lang erfaring med å planlegge og gjennomføre grunnervervsprosjekter. Har erfaring med de aller fleste faglige spørsmål knyttet til grunn- og rettighetserverv herunder til veg, kraftlinjer med mer.

Har gjennomført en rekke prosjekter innen stripeerverv, erverv av hel eiendom, boliginnløsning, erverv av næringseiendommer, utbyggingsarealer, jord- og skogbrukseiendommer mm.

Har arbeidet med plansaksbehandling og byggesaksbehandling. Dette inkluderer plansaksbehandling, rene byggesaker, dispensasjonssaker, utslippssøknader og kulturminnerett. 

Mona har gjennomført flere ekspropriasjonsprosesser og gjennomført flere skjønnssaker.