Ole Martin Kaasa

Jordskiftekandidat

+47 472 41 369
olemartin@arealogeiendom.no

Ole Martin er jordskiftekandidat og har mye erfaring fra grunnerverv, bla festetomter, næringseiendommer og boligeiendommer.

Han har også

erfaring med rettighetserverv til kraftlinjer, sakkyndige vurderinger innen landbruk, samt

jobbet med delings- og konsesjonsspørsmål.