, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Ole Martin Kaasa

Jordskiftekandidat

Ole Martin er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2013.

Han har erfaring med grunnerverv fra alle typer eiendommer, både jordbruk, skog, næring, bolig og arkeologi. Har arbeidet mye med GIS og bruker dette daglig. Har mye erfaring med grunnerverv i undergrunnen, fra festetomter, næringseiendommer og boligeiendommer.

Han har også erfaring med rettighetserverv til kraftlinjer, sakkyndige vurderinger innen landbruk, samt jobbet med delings- og konsesjonsspørsmål.

Han har erfaring med tvangsprosesser og skjønn.