Ole Martin Kaasa

Jordskiftekandidat

Ole Martin er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2013.

Han har erfaring med grunnerverv fra alle typer eiendommer, både jordbruk, skog, næring, bolig og arkeologi. Har arbeidet mye med GIS og bruker dette daglig. Har mye erfaring med grunnerverv i undergrunnen, fra festetomter, næringseiendommer og boligeiendommer.

Han har også erfaring med rettighetserverv til kraftlinjer, sakkyndige vurderinger innen landbruk, samt jobbet med delings- og konsesjonsspørsmål.

Han har erfaring med tvangsprosesser og skjønn.