Petter Rundén

Jordskiftekandidat


+47 922 69 434
petter@arealogeiendom.no

Petter er utdannet jordskiftekandidat og har over 10 års erfaring innen grunn- og rettighetserverv. Han har videre arbeidet mye med kart- og dataprogrammer (GIS) og har bred erfaring fra landmåling.

Petter har bla arbeidet med akkvisisjon av basestasjoner og som sakkyndig innen eiendomsfaglige og landbruksfaglige spørsmål.