Simen Bie-Larsen

Skogingeniør/agronom

+47 902 12 398
simen@arealogeiendom.no

Utdannet agronom fra Storsteigen landbruksskole og skogtekniker fra Statens skogskole, Brandbu 1984.

Er spesialisert innenfor verdsetting av skog, grunnerverv og makeskifte av skog og andre skog- og landbruksrelaterte arbeidsoppgaver.

Han arbeider også med eiendomsfaglige utredninger, verdsetting av landbrukseiendommer og som byggeleder, nabokontakt og skogansvarlig i utbyggingssaker. Han har også lang erfaring i arbeid med GIS-verktøy. Han har erfaring som sakkyndig i skjønnssaker.