, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Simen Bie-Larsen

Skogingeniør/agronom

+47 902 12 398
simen@arealogeiendom.no

Utdannet agronom fra Storsteigen landbruksskole og skogtekniker fra Statens skogskole, Brandbu 1984.

Er spesialisert innenfor verdsetting av skog, grunnerverv og makeskifte av skog og andre skog- og landbruksrelaterte arbeidsoppgaver.

Han arbeider også med eiendomsfaglige utredninger, verdsetting av landbrukseiendommer og som byggeleder, nabokontakt og skogansvarlig i utbyggingssaker. Han har også lang erfaring i arbeid med GIS-verktøy. Han har erfaring som sakkyndig i skjønnssaker.