Simen Steinsvoll

Jordskiftekandidat


+47 955 29 672
simen.steinsvoll@arealogeiendom.no

Simen er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2018

 

Han har god erfaring med grunn- og rettighetserverv knyttet til veiformål, herunder spesielt opsjonsavtaler, boliginnløsninger og verdsetting. Han har også erfaring med bl.a. forhandlinger, arkeologiske undersøkelser, grunnundersøkelser og reguleringsprosess. 

 


Har ervervet grunn fra dyrka mark, skog, bolig og næring. 

 

Har god skogfaglig kompetanse og erfaring innen ulempesvurderinger og skogtaksering.