Tonje Yndestad

Avd.leder Oslo Jordskiftekandidat

+47 415 04 005
tonje@arealogeiendom.no

Tonje er utdannet jordskiftekandidat fra NMBU i 2012.

Tonje har lang erfaring fra grunn- og rettighetserverv innen kraftledningsprosjekter, vegsaker, for Sporveien i Oslo, flere kommuner og til kraftnett.

Hun har erfaring med grunnerverv fra alle typer eiendommer, både jordbruk, skog, næring, bolig og arkeologi. Arbeider mye med GIS og har god kompetanse på dette.

Har erfaring med ekspropriasjon og skjønn og har dessuten utarbeidet miljø, transport- og anleggsplaner i forbindelse med kraftledningsprosjekter.