Statens Vegvesen

Sakkyndig vurderinger:


Sakkyndig rapport vedrørende jordbrukserstatninger for Rv 154
Sakkyndig utredning for bærdyrking for ?
Sakkyndig utredning juletreproduksjon for ?

Grunnerverv på flere strekninger på Østlandet:


Fv 311 Nordsetervn
Rv 120 Skedsmovollen
E6 Tretten
E16 Toso Prestmoen
E18 Vækkerø
E18 Ørje-Riksgrensen