Statens Vegvesen

Sakkyndig vurderinger:

Sakkyndig rapport vedrørende jordbrukserstatninger for Rv 154
Sakkyndig utredning for bærdyrking for ?
Sakkyndig utredning juletreproduksjon for ?

Grunnerverv på flere strekninger på Østlandet:


E16 Hande-Øylo

Fv 169 Momoen-Løken

E18 Lysaker-Ramstadsletta

Fv 311 Nordsetervn

Rv 120 Skedsmovollen

E6 Tretten

E16 Toso Prestmoen

E18 Vækkerø

E18 Ørje-Riksgrensen