, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blog, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, shop/, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wp, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

Statens Vegvesen

Sakkyndig vurderinger:

 • Sakkyndig rapport vedrørende jordbrukserstatninger for Rv 154
 • Sakkyndig utredning for bærdyrking for ?
 • Sakkyndig utredning juletreproduksjon for ?

Grunnerverv på flere strekninger på Østlandet:

 • E16 Hande-Øylo
 • Fv 169 Momoen-Løken
 • E18 Lysaker-Ramstadsletta
 • Fv 311 Nordsetervn
 • Rv 120 Skedsmovollen
 • E6 Tretten
 • E16 Toso Prestmoen
 • E18 Vækkerø
 • E18 Ørje-Riksgrensen