Statens Vegvesen

Sakkyndig vurderinger:

 • Sakkyndig rapport vedrørende jordbrukserstatninger for Rv 154
 • Sakkyndig utredning for bærdyrking for ?
 • Sakkyndig utredning juletreproduksjon for ?

Grunnerverv på flere strekninger på Østlandet:

 • E16 Hande-Øylo
 • Fv 169 Momoen-Løken
 • E18 Lysaker-Ramstadsletta
 • Fv 311 Nordsetervn
 • Rv 120 Skedsmovollen
 • E6 Tretten
 • E16 Toso Prestmoen
 • E18 Vækkerø
 • E18 Ørje-Riksgrensen