Eiendomsjuridisk rådgivning

Tinglysing

For både offentlige organ og private er det nødvendig å sikre rettigheter i fast eiendom. Dette gjøres ved å tinglyse disse. Våre medarbeidere har mye erfaring med tinglysing ved for eksempel inngåelse av kontrakter mm.
Vi har god kompetanse med tinglysning i forbindelse med eiendomsdannelse og fradeling.
Servitutter og rettigheter
Fallrettigheter, sletting av rettigheter
Kontraktsrett og forhandlinger

Miljø, transport- og anleggsplan

I forbindelse med konsesjon etter Energiloven kan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan stille vilkår om utarbeidelse av en miljø, transport- og anleggsplan (MTA). MTA-planen skal skildre alle de fysiske konsekvensene bygging av anlegget har for natur og miljø. En MTA-plan består av en tekstdel og en kartdel.

Planen skal utarbeides i samråd med berørte kommuner, samt berørte grunn- og rettighetshavere.

Vi kan tilby råd og tjenester i forbindelse med utarbeidelse av MTA-planer, herunder hovedplanlegging og kartproduksjon.

Prosjektledelse

I det offentlige er det ofte behov for personell med ledererfaring, våre medarbeidere har erfaring fra prosjektledelse av ulik størrelse

Bistand i søkeprosesser i det offentlige

Byggesøknader, fradelinger osv.