Oppmåling/landmåling og kart/GIS-tjenester

Ofte forsvinner grenser, særlig i skog og ved felles jordbruksdrift. I de fleste tilfeller er det ikke uenighet om grensa, men den er vanskelig å finne i marka. Vi kan tilby profesjonell hjelp til å få påvist hvor grensene går.

Oppmåling/Landmåling

Areal og Eiendom AS har bred kompetanse og godkjent utstyr for å stikke ut og måle inn punkter samt grenser. Vi kan tilby tomteoppmåling, utarbeidelse av målebrev, avklaring av eksisterende grenser mm.

Kart/GIS-tjenester

Vi benytter avansert GIS-verktør (ArcGIS) for analyse og produksjon av kart. Våre medarbeidere har bred erfaring i å utføre kartanalyser og lager de fleste typer kart, for eksempel kart over jaktområder, plankart, ulike temakart, W-tegning mm.