Referanser

 • Grunnerverv,grunneierkontakt
 • Skogansvarlig/byggeleder skog
 • Fagansvarlig grunn og rettighetserverv
 • Grunnerverv, Sakkyndigvurdering
 • Grunnerverv
 • Kartproduksjon / W-tegning
 • Grunnerverv
 • Arealforvaltning
 • Eiendomsjuridisk rådgivning
 • Sakkyndig vurdering
 • Makeskifte
 • verdsetting
 • Eiendomsjuridisk rådgivning/
 • Grunnerverv
 • Grunnerverv
 • Grunnerverv
 • Kartproduksjon / W-tegning

Øvrige referanser

 • ROM Eiendom
 • Agder Energi Nett AS
 • Glitre Energi Nett AS
 • BKK Nett AS
 • Skifte Eiendom
 • BoligPartner AS
 • Nordbohus AS
 • COWI AS (for Jernbaneverket)
 • Lofotkraft
 • Skagerrak nett AS
 • Mobile Norway AS
 • Eidsiva vannkraft AS
 • Glommen og Laagen brukseierforening
 • Sektor Eiendomsutvikling AS
 • Blåfall AS
 • Avinor
 • GIVAS
 • Ulike kommuner:
 • Fet, Gjerdrum, Kongsvinger, Rælingen, Skedsmo, Ullensaker, Asker, Andebu, Aurskog-Høland, Elverum, Horten, Lier, Lørenskog, Nes, Nordre-Follo,Bærum, Færder mfl
 • Ulike advokater:
 • Advokat Liv Nøkleby, Advokat Jan Erik Myrvold, adv firma Mageli & co, adv firma Tofte, adv Johnsrud, adv firma Haavind, adv firma Dalan, mfl
 • En rekke private grunneiere, over 300